Pred sklenitvijo pogodbe

OBVESTILO UPORABNIKOM PRED SKLENITVIJO POGODBE

 

I.Pravica kupca do odstopa od pogodbe

 

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.
 

Način izvrševanja pravice

 

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., trgovina, gostinstvo in storitve, Sokolska ulica 102, 2000 Maribor (v nadaljevanju ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p.) ali na kontaktni elektronski naslov: www.lilit.si. Za ta primer je kupcu hkrati z računom na voljo še obrazec za vračilo blaga (KLIKNI).
 

Vrnitev prejetega blaga v štirinajstih (14) dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.
 

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu.
 

Kdaj kupec nima pravice do odstopa

 

Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:

 

- Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo (živilsko blago) ali kateremu je že potekel rok uporabe;
- Pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov medicinskih pripomočkov, računalniških programov ali drugih aparatur, če je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek;
- Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.
- Pri pogodbah, katerih predmet je tekstilno blago, ki s strani kupca ni bilo pravilno vzdrževano ali pa je blago poškodovano s strani kupca.
 

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:

 

- V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan;
- Odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža , in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);;
- V primeru mehanskih poškodb blaga;
- Če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena;
- Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.
 

Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom

 

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.
Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.
Edin strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.
 

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

 

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku tridesetih (30-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne na kupčev TRR, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.
 

II. STROŠKI DOSTAVE

 

Dostava se izvrši v dogovorjenem roku preko Pošte Slovenije d.o.o., vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, v kolikor je ta učinkovitejša. Tarifa za dostavo preko Pošte Slovenije d.o.o. je. prilagojena ceniku Pošte ter se lahko izračuna tudi glede na težo izdelka. Strošek dostave je enoten in znaša ne glede na težo in količino izdelkov 3.90 €. Pri plačilu po povzetju stranka plača tudi stroške odkupnine po veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.o.o., ki trenutno znaša 1,05 EUR.
 

Pri plačilu po predračunu in pri načinu osebnega prevzema strošek odkupnine odpade.
 

Podatek o strošku dostave je kupcu na voljo pri oddajanju naročila.
 

Na željo kupca lahko dostavo izvršimo tudi preko drugih ponudnikov tovrstnih storitev, pri čemer pa organizacijo dostave izvrši kupec, stroški take poštnine pa niso zajeti v predračunu in tudi niso prikazani v izdelavi cene.
 

Za dostave izven Slovenije se zaračuna dostava po tarifi Pošte Slovenije d.o.o.. Cenik si lahko pogledate TUKAJ.
 

Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljalca.
 

Od dostavi kupec, poleg računa prejme še obrazec za vračilo blaga v primeru odstopa od pogodbe, na katerem se nahaja tudi obvestilo o pravicah iz 15. člena (g. odstavka) teh splošnih pogojev.
 

III. NAČIN PLAČILA IN ROK DOBAVE

 

Na spletnem mestu www.lilit.si lahko naročeno blago plačate na naslednje načine (plačilne pogoje določa izključno podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p.):

 

a) s Plačilom po prevzetju, kupnino poravnate uslužbencu dostavne službe (Pošta Slovenije), vključno s provizijo pošte.
b) z avansnim nakazilom na račun podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. (na podlagi ponudbe, predračuna, naročila preko interneta)
 

Dobavni roki so za vsak artikel navedeni v katalogu naše ponudbe. V primeru omejenih količin (zadnji kosi), pa bo stranka obveščena o kakršnikoli spremembi.
 

V naši ponudbi so postavljeni naslednji dobavni roki:

 

- 1-3 dni: blago v naših skladiščih ali skladiščih naših pogodbenih partnerjev;
- 5-7 dni: za blago v skladišču dobavitelja;
- 3 tedne: blago po naročilu;
- 45 dni: blago iz uvoza (za specifično in redko opremo, ki ni prisotna na našem tržišču).
 

V vsakem primeru bo kupec po elektronski pošti dodatno obveščen o roku dobave za vsako naročilo ali izdelkih, ki niso na zalogi. V primeru kritične zaloge (zadnji kos) se dobava izvrši kupcu, ki je prvi naročil izdelek. Ostale kupce se obvesti o novem dobavnem roku.
 

IV. NASLOV, KAMOR KUPEC NASLAVLJA SVOJE UGOVORE, PRIPOMBE, ZAHTEVKE IN IZJAVE

 

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., Sokolska ulica 102, 2000 Maribor (naročniška služba) ali na elektronski naslov: info@lilit.si.
 

Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.
 

V. SERVISNA SLUŽBA IN GARANCIJSKI POGOJI

 

V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje stvari, v kolikor gre za blago za katerega se mora izdati garancija. Kupec zahtevek iz garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu.
 

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno v garancijskem listu ali na računi, ki se kupcu posreduje hkrati z izdelkom. Kupec bo v tem primeru prejel še navodila za sestavo ali uporabo ter seznam pooblaščenih servisov. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu.
 

Objavljeni izdelki na spletnem mestu www.lilit.si, imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja, sicer pa v zvezi s tem kontaktirate našo naročniško službo, kjer boste dobili konkretne informacije o obstoju garancije pri posameznem izdelku.
 

Pravice iz garancije

 

Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napake najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer mora izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Proizvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno popravilo in vzdrževanje izdelka ves čas garancijskega roka, po preteku tega roka pa le proti plačilu.
 

Postopek uveljavljanja pravic iz garancije

 
Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov.
 

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi na sedež prodajalca, ki bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.


Reklamacijski obrazec se nahaja na tej povezavi (KLIKNI), kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.
 

Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.
 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu 040/773-414 ali na naslovu e-pošte: info@lilit.si